8017
Märke: Escofier
Modell: H18
År: 1989
Serienummer: 1821
8017
Märke: Escofier
Modell: H18
År: 1989
Serienummer: 1821

Egenskaper


- maxi power: 18 [t]
- knurling wheels maxi diameter: 200 [mm]
- knurling wheels maxi width : 160 [mm]
- knurling wheels holder shafts diameter : 54 [mm]