Märke: Star
Modell: SR16
År: 1996
Serienummer:
Märke: Star
Modell: SR16
År: 1996
Serienummer: