Märke: Peter Wolters
Modell: MICROLINE AC-700-F
År: 2000
Serienummer: 768
Märke: Peter Wolters
Modell: MICROLINE AC-700-F
År: 2000
Serienummer: 768