Märke: Studer
Modell: S30.1
År: 2005
Serienummer: 019.3773
Märke: Studer
Modell: S30.1
År: 2005
Serienummer: 019.3773