Märke: Luigi Dal Trozzo
Modell: BA2HH
År: 2000
Serienummer: 2382
Märke: Luigi Dal Trozzo
Modell: BA2HH
År: 2000
Serienummer: 2382