Märke: Tacchella
Modell: ELEKTRA 1018 MPC
År: 2000
Serienummer: 6669
Märke: Tacchella
Modell: ELEKTRA 1018 MPC
År: 2000
Serienummer: 6669